www YKHOANET

NGHIÊN CỨU Y KHOA

B́nh luận y khoa

Bài giảng thống kê sinh học - (Biostatistics)

Lâm sàng thống kê

Nghiên cứu khoa học

Thống kê R

Từ điển y khoa

 

GÓC SINH VIÊN Y KHOA

Atlas ykhoa

Thông tin sinh viên

Triệu chứng học nội khoa

Thông số Cận Lâm Sàng

Tim mạchĐiều dưỡng

H́nh ảnh y khoa

 

TRƯỜNG  Y KHOA

ĐH Y Khoa Hà Nội

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

ĐH Y Khoa Huế

ĐH Y Khoa Thái B́nh

ĐH Y Tế Công Cộng

 

Phụ trách thường trực:
GS Nguyễn Văn Tuấn
TS Nguyễn Đ́nh Nguyên
BS Phan Xuân Trung

 

3.2 CÁC SỐ ĐO VỀ SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI B̀NH THƯỜNG

MẶT CẮT CẠNH ỨC TRỤC DỌC THẤT TRÁI:

 RV: thất phải                      PW: thành sau

 IVS: vách liên thất               pillier post: cột sau

 LV : thất trái                       aml: lá lơn (lá trước) van 2 lá

 LA: nhĩ trái                         pml: lá nhỏ (lá sau) van 2 lá

 Ao: động mạch chủ

 

KÍCH THƯỚC THẤT TRÁI ( LV ) Ở MODE TM

 LVd: 37 – 56 mm                IVSs: 12 ± 3mm

 LVs: 27 – 37 mm                IVSd: 6 – 11mm

 PWs: 15 ± 3mm                 PWd: 6 – 11mm

 Tỷ lệ: vách liên thất/ thành sau 0,9 – 1,2

 

KÍCH THƯỚC THẤT PHẢI (RV) Ở MODE TM

(ĐƯỜNG CẮT CẠNH ỨC TRÁI TRỤC DỌC)

 RVd (tâm trương) 9 – 26mm

 RVs (tâm thu) ≤ 24mm

KÍCH THƯỚC THẤT PHẢI Ở ECHO 2D (MẶT CẮT TỪ MƠM, 4 BUỒNG)

 Trục dài thất phải tâm trương (RVd): 80mm

 Trục ngắn thất phải tâm trương: 33mm

 Diện tích thất phải tâm thu (RVs): 10.9 cm2

 Diện tích thất phải tâm trương (RVd): 20,1 cm2

 Tỷ lệ thất phải / thất trái: 1/3

  

KÍCH THƯỚC NHĨ TRÁI (LA) MODE TM (MẶT CẮT CẠNH ỨC TRỤC DỌC)

        Nhĩ trái: 25 – 45mm (20 tuổi)

        Nhĩ trái: 30 – 45mm (80 tuổi)

        Tỷ lệ nhĩ trái/động mạch chủ: 1,1

 

KÍCH THƯỚC GỐC ĐỘNG MẠCH CHỦ (AO) VÀ ĐỘ MỞ VAN SIGMA (OS)

Ao < 42 mm ở nam

Ao < 35 mm ở nữ

Os: 19mm


Lời tựa

 

 

BS PHAN XUÂN TRUNG

"Lăng tử giữa thương trường"


 WHO definition of HEALTH:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.


Phần mềm y khoa

Tin học y khoa

 

 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000 - Năm thứ Tư.

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

 In trang này     Phản hồi

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - drxuantrung@ykhoa.net