www YKHOANET

NGHIÊN CỨU Y KHOA

B́nh luận y khoa

Bài giảng thống kê sinh học - (Biostatistics)

Lâm sàng thống kê

Nghiên cứu khoa học

Thống kê R

Từ điển y khoa

 

GÓC SINH VIÊN Y KHOA

Atlas ykhoa

Thông tin sinh viên

Triệu chứng học nội khoa

Thông số Cận Lâm Sàng

Tim mạchĐiều dưỡng

H́nh ảnh y khoa

 

TRƯỜNG  Y KHOA

ĐH Y Khoa Hà Nội

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

ĐH Y Khoa Huế

ĐH Y Khoa Thái B́nh

ĐH Y Tế Công Cộng

RỐI LOẠN NHỊP TIM

NHỊP TIM NHANH TRÊN THẤT

Định nghĩa

Nhịp tim nhanh xuất phát từ bên trên thất à QRS hẹp.

Nguyên nhân của nhịp tim nhanh trên thất

 

Nhịp nhanh trên thất

Mô tả

Nhịp nhanh xoang

 

Nhịp nhanh nhĩ ngoại vi

Xuất phát từ một vị trí ở nhĩ khác nút xoang

Nhịp nhanh vào lại tại nút nhĩ thất (NNVLTNNT)

Vào lại dùng đường dẫn truyền đôi tại nút nhĩ thất

Nhịp nhanh nghịch đảo nhĩ thất (NNNĐNT)

Vào lại dùng đường dẫn truyền phụ

Rung nhĩ

Hoạt động điện lăn tăn  không đều trong nhĩ, đi xuống nút nhĩ thất.

Cuồng nhĩ

Ṿng vào lại lớn trong nhĩ P.

Nhịp nhanh nhĩ  đa ổ

á tự động tính tại nhiều vị trí trong nhĩ

 

Chẩn đoán (Cardiology Clinics 8:411, 1990).

-  Khởi phát: khởi phát và kết thúc đột ngột à nghĩ đến  (NNVLTNNT) hoặc NNNĐNT.

-  Tần số không giúp chẩn đoán v́ hầu hết nhanh trên thất có thể có tần số thất thay đổi từ 140 à 250 lần/ phút nhưng nhanh xoang thường         < 150 lần/ phút.  Cuồng nhĩ thường blốc nhĩ thất 2:1 à tần số thất 150l/phút NNVLTNNT và NNNĐNT thường >150 lần/phút.

-  Nếu nhịp không đều, th́ chẩn đoán phân biệt rung nhĩ, cuồng nhĩ với blốc nhĩ thất thay đổi, và nhịp nhanh nhĩ đa ổ.

-  H́nh dạng sóng P rất có ích:

-   Sóng P dương ngay trước QRS à nhanh xoang, nhịp nhanh nhĩ ngoại vi và nhịp nhanh nhĩ đa ổ.

-   Sóng P khử cực ngược, đảo ngược ở những chuyển đảo bên dưới và có thể xuất hiện ở nhiều vị trí. Trong nhịp nhanh vào lại tại nút nhĩ thất, P thường lẫn vào hoặc làm biến dạng phần tận cùng của QRS (vd: sóng S giả ở những chuyển đạo bên dưới và sóng R giả ở V1). Trong nhịp nhĩ thất, sóng P thường ở phía sau QRS nhưng tách biệt khỏi QRS.

-   Không có sóng P hoặc những sóng P rung lăn tăn nhỏ à rung nhĩ.

-   Những sóng F h́nh răng cưa ở tốc độ 300 lần phút à cuồng nhĩ.

 

 -  Đáp ứng với thủ thuật vagal (xoa xoang cảnh, Valsalva) hoặc Adenosine (hoặc chẹn bêta hoặc ức chế calci)

-   Nhịp do á tự động tính (nhanh xoang, nhanh nhĩ ngoại vi, nhanh nhĩ đa ổ) àâ tần số lại hoặc á độ block nhĩ thất.

-   Nhịp do vào lại ảnh hưởng nút nhĩ thất (NNVLTNTN, NNNĐNT) à bị ngừng đột ngột hoặc không đáp ứng ǵ cả.

-   Rung nhĩ và cuồng nhĩ àá độ block nhĩ thất à không che mờ sóng f hoặc sóng F. 

Điều trị nhịp nhanh trên thất

Nhịp

Điều trị cấp thời

Điều trị lâu dài

Nhanh trên thất với huyết động học không ổn định

Sốc điện chuyển nhịp tim

 

Nhịp nhanh xương

Xác định nguyên  nhân cơ bản (vd: đau, sốt, â thể tích máu, thiếu oxy máu, thiếu máu, lo lắng, chất đồng vận b)

 

Nhịp nhanh nhĩ  ngoại vi

Thuốc chẹn bêta hoặc thuốc ức chế calci.

Thuốc chẹn bêta hoặc thuốc ức chế calci ± thuốc chống rối loạn nhịp tim. Có thể cắt đốt bằng tia tần số cao.

Nhịp nhanh vào lại tại nút nhĩ thất hoặc nhịp nhanh  nghịch đảo nhĩ thất.

Thủ thuật vagal, adenosine, thuốc chẹn calci, thuốc chẹn bêta (tránh  dùng trong rung nhĩ có dẫn truyền nhanh qua đường phụ bởi v́ có thể – tần số tim)

Cắt đốt bằng tia tần số cao, thuốc ức chế calci hoặc thuốc chẹn bêta ±  thuốc chống rối loạn nhịp tim.

Rung nhĩ

Thuốc chẹn bêta, ức chế calci và digoxin

“xem” rung nhĩ

Cuồng nhĩ

Thuốc ức chế calci

Thuốc chẹn bêta hoặc ức chế calci ± thuốc chống rối loạn nhịp tim. Cắt đốt bằng tia tần số cao.

Nhanh nhĩ đa ổ

 

Điều trị bệnh cơ bản cắt đốt nhĩ thất ?. +  đặt máy tạo tim vĩnh viễn.

Mục lục chuyên đề Tim Mạch

CON
SUY TIM
SA VAN HAI LÁ
TĂNG HUYẾT ÁP
VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CO THẮT
VAN TIM NHÂN TẠO
MÁY TẠO NHỊP
RUNG NHĨ
NGẤT
NHỒI  MÁU CƠ TIM CẤP
NHỊP NHANH VỚI PHỨC BỘ RỘNG
RỐI LOẠN NHỊP TIM
LƯỢNG GIÁ NGUY CƠ TIM MẠCH CHO PHẪU THUẬT NGOÀI TIM
CƠN TĂNG HUYẾT ÁP
CON
ĐAU NGỰC
HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
ĐIỆN TÂM ĐỒ
HỞ VAN HAI LÁ
HẸP VAN HAI LÁ
BỆNH CƠ TIM
CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH
BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ
BỆNH MÀNG NGOÀI TIM
CATHETER ĐỘNG MẠCH PHỔI
BỆNH CƠ TIM PH̀ ĐẠI
CHÈN ÉP TIM CẤP
ABBREVIATIONS
BỆNH CƠ TIM HẠN CHẾ
BỆNH VAN TIM
BENNER

GS NGUYỄN VĂN TUẤN

 

Mục lục bài giảng Thống kê Sinh hoc

Topic01. Review of math notations.pdf
Topic02. Descriptive stats.pdf
Topic03. Intro probability.pdf
Topic04. Discrete probability.pdf
Topic05. Normal distr.pdf
Topic06. Analysis of differences.pdf
Topic07. Multiple comparisons.pdf
Topic08. Simple linear reg.pdf
Topic09. Multiple regression.pdf
Topic10. Analysis of covar.pdf
Topic11. Estimation of sample size.pdf

 

Mục lục bài giảng

Lâm sàng Thống kê

Bài 23 - Kiểm định khác biệt giữa hai tỉ lệ - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 22 - Đo lường ảnh hưởng: Odds ratio, relative risk, risk ratio, hazard ratio - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 06 - Cẩn thận với “confounder” - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 01 - Độ lệch chuẩn hay số sai chuẩn? - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 21 - “Đo lường” bệnh tật: Tỉ số, tỉ lệ, tỉ suất, v.v…
Bài 20 - Mô h́nh ảnh hưởng hỗn hợp (mixed-effects model) - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 19 - Phương pháp kiểm định outlier - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 18 - Hiểu đúng AR, RR, và NNT - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 17 - Không nên nhầm lẫn giữa P(R | D) và P(D | R)! - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 16 - Phương pháp ước tính tỉ lệ qui hưởng quần thể - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 15 - Phân tích hồi quy logistic - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 14 - Ư nghĩa của odds ratio và relative risk - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 13 - Cách tính tuổi thọ trung b́nh - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 12 - Phân tích tương quan - Nguyễn Văn Tuấn
Bài tham khảo - Ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 11 - Phân phối chuẩn - Nguyễn Văn Tuấn
Thời sự LSTK: Rosiglitazone và nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong: xét lại bằng chứng
Bài 10 - Đánh giá độ tin cậy của đo lường - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 09 - Ước tính cỡ mẫu để đo … dương vật - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 08 - Chọn biến trong phân tích hồi qui logistic: một sai lầm phổ biến - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 07 - Phân tích các biến không thể hoán chuyển - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 05 - Kiểm định t và hoán chuyển số liệu - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 04 - Làm cách nào để chọn ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 02 - Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đă hoán chuyển sang đơn vị logarít - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 03 - Khoảng tin cậy 95% của trung vị - Nguyễn Văn Tuấn

 

Bài vở tham gia YKHOANET

xin gởi bằng email đến drxuantrung@ykhoa.net

 


 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

Web Master: BS. PHAN XUAN TRUNG - phanxuantrung@ykhoa.net