Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000 - Năm thứ Tư.

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

 In trang này     Phản hồi

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - drxuantrung@ykhoa.net

BÀI GIẢNG

Bài giảng thống kê y khoa - GS Nguyễn Văn Tuấn
Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn Phân tích số liệu và vẽ biểu đồ bằng R
Lâm sàng thống kê
Sổ tay các thông số cận lâm sàng cần nhớ
Sổ tay thực hành tim mạch
Thông số cận lâm sàng
Triệu chứng học Nội Khoa
Điều dưỡng cơ bản