BS PHAN XUÂN TRUNG

"Lãng tử giữa thương trường"


Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện
YKHOA.NET

BÀI GIẢNG

Bài giảng thống kê y khoa - GS Nguyễn Văn Tuấn
Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn Phân tích số liệu và vẽ biểu đồ bằng R
Lâm sàng thống kê
Sổ tay các thông số cận lâm sàng cần nhớ
Sổ tay thực hành tim mạch
Thông số cận lâm sàng
Triệu chứng học Nội Khoa
Điều dưỡng cơ bản