1.2 ĐIỆN ĐỒ BỆNH LÝ:

SÓNG P:

        Phì đại nhĩ P:

                Sóng P cao, nhọn > 2,5mm ở D23 aVF

                Dạng 2 pha ở V1 với phần dương chiếm ưu thế.

        Phì đại nhĩ T:

                Sóng P rộng >0,12s ở D2

                Dạng 2 pha ở V1 với phần âm chiếm ưu thế.

KHOẢNG PR:

        ngắn <0,12s hội chứng kích thích sớm.

        dài >0,20 s: Block nhĩ thất độ I

QRS:

        ≥ 0,12 S: Block nhánh hoàn toàn

        0,10-0,12s: Block nhánh không hoàn toàn

PHÌ ĐẠI THẤT T NẾU:

        QRS rộng

        Sokolow ≥ 35mm

        Dạng rS ở V1, Rs ở V5

        Trục lệch T

ĐOẠN ST:

        Chênh lên:

                uốn lồi: tổn thương dưới thượng mạc

                uốn lõm: viêm màng ngoài tim

        Chênh xuống:

                thẳng, đi xuống: tổn thương dưới nội mạc

                dạng hình đáy chén: ngấm Digitalique

SÓNG T:

        Cao bất thường, nhọn, đối xứng ® thiếu máu dưới nội mạc, tăng cali máu

        Đảo ngược, sâu, đối xứng ® thiếu máu dưới thượng mạc, viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim.

        Đảo ngược không đối xứng ® phì đại thất

KHOẢNG QT:

        Dài - hạ calci máu, hạ kali máu, dùng quinidine, Amiodarone.

        ngắn – tăng calci máu, ngấm Digitalique.

SÓNG Q:

        Nhồi máu cơ tim (sau 6 giờ)

Chuyển đạo Vùng nhồi máu
D1 aVL bên
D2 D3 aVF dưới
V1 V2 V3 trước vách

V3 V4                               

mỏm
V1-V6 D1 aVL trước rộng
V7 V8 V9 đáy
V3R V4R thất P

    Sổ tay cận lâm sàng

CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG HỌC
CÁC SỐ ĐO VỀ SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
CÁC TIÊU CHUẨN ĐO ĐẠC VỀ SIÊU ÂM KIỂU TM
CÁC TIÊU CHUẨN ĐO ĐẠC VỀ SIÊU ÂM KIỂU TM
DỊCH NÃO TUỶ
DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH – NỒNG ĐỘ CHẤT ĐIỆN GIẢI
DỊCH TRUYỀN VÀ THUỐC (ĐƯỜNG TĨNH MẠCH) THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG
GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG CỦA MÁU
HUYẾT HỌC
HUYẾT HỌC
HÔ HẤP
HẸP VAN 2 LÁ
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
HỞ VAN 2 LÁ
HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
KỸ THUẬT TRUYỀN TĨNH MẠCH
LƯU LƯỢNG – VẬN TỐC/ THỜI GIAN TRUYỀN
MÃ SỐ CÁC MÁY TẠO NHỊP TIM
MẠCH MÁU
NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC
NGUYÊN TẮC BỒI HOÀN ĐIỆN GIẢI
PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH THEO HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ
PHÂN LOẠI CÁC ĐOẠN MẠCH VÀNH THEO HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ
PHÂN LOẠI DÒNG MÁU MẠCH VÀNH
Prothrombin
SỐ MILIMOL CỦA MỖI ION TRONG 1G MUỐI
Sổ tay các thông số cận lâm sàng cần nhớ
SỰ TRUYỀN MÁU: CÁC NHÓM MÁU
SỰ TRUYỀN MÁU: KHẢO SÁT CÁC XÉT NGHIỆM
TEST DUNG NẠP GLUCOSE
THÀNH PHẦN ĐIỆN GIẢI TRONG DỊCH TIẾT SỬ DỤNG ĐƯỜNG TIÊU HOÁ
THẬN HỌC
TIÊU HOÁ
TÍNH ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI
Tủy Đồ
XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM
ĐIỀU TRỊ BẰNG DỊCH TRUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG MẤT NƯỚC
ĐIỀU TRỊ BẰNG DỊCH TRUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG MẤT NƯỚC
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG
ĐIỆN ĐỒ BỆNH LÝ
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI
ĐỘNG MẠCH VÀNH P
ĐỘNG MẠCH VÀNH T