YKHOANET

Xem trang tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 -- IE 5.0

webmaster@ykhoa.net

file:///E:/PXT/Web2020/baigiang/thong_so_can_lam_sang/_borders/bottom.htm

 

 

BÀI GIẢNG

Bài giảng thống kê y khoa - GS Nguyễn Văn Tuấn
Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn Phân tích số liệu và vẽ biểu đồ bằng R
Lâm sàng thống kê
Sổ tay các thông số cận lâm sàng cần nhớ
Sổ tay thực hành tim mạch
Thông số cận lâm sàng
Triệu chứng học Nội Khoa
Điều dưỡng cơ bản