8. THẬN HỌC

TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

Chất được phân tích

Giới hạn

Đơn vị

Kết quả

Yêu cầu

Chất bảo quản

Albumin (vi thể)

<15

Mg/l

<24h

Mẫu ngẫu nhiên

Không có

Tỷ lệ albumine/creatinine

<3.5

Mg/mmol

<24h

Cho chức năng thận bình thường

 

Albuminium

<1.0

µmol/l

Khi yêu cầu

Tiếp xúc phòng xét nghiệm

Chất bảo quản đặc biệt

Albuminium (nước)

<1.0

µmol/l

Khi yêu cầu

Tiếp xúc phòng xét nghiệm

Chất bảo quản đặc biệt

Amino acids

   

Khi yêu cầu

Tiếp xúc phòng xét nghiệm

Hibitane

Aminolaevulinic acid (ALA)

<40

µmol/24h

<14 ngày

Nước tiểu 24h, tránh ánh sáng

Không có

Ampheatamines

Không phát hiện thấy

 

<72h

Mẫu thử tươi mới, 1 phần của xét nghiệm tầm soát, phát hiện chất gây nghiện

Không có

Amylase

80 – 575

U/24h

<24h

 

Hibitane

Barbiturates

Không phát hiện thấy

 

<72h

Mẫu thử mới tươi

Không có

Bence Jones protein

Không phát hiện thấy

 

Khi yêu cầu

Mẫu thử lúc sáng sớm – Gởi đồng thời mẫu nước tiểu và huyết thanh

Không có

Benzodiazepines

Không phát hiện thấy

 

<72h

Mẫu tươi mới, 1 phần của xét nghiệm tầm soát, phát hiện chất gây nghiện

Không có

Bilirubin

Không phát hiện thấy

 

Khi đến nơi

Mẫu thử tươi mới

Không có

Các thử nghiệm về xương

   

Khi yêu cầu

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Không có

C-Amp

(có nguồn gốc thận)

26 – 66 (8 – 30)

Nmol/GF

Khi yêu cầu

Gởi cùng lúc mẫu máu và mẫu nước tiểu lấy trong 2 giờ

Hibitane

Cadmium

<0.15

Mmol/24h

Khi yêu cầu

Khi yêu cầu tiếp xúc ẽt 4240

Chất bảo quản đặc biệt

Calcium

2.5 – 7.5

Mmol/24h

<24h

Khi thu nhập calcium bình thường

Hibitane

Tỉ lệ calcium/creatinine

0.0 – 0.7

Mmol/mmol

<24h

Với chức năng thận bình thường

Hibitane

Phân tích sỏi

   

Khi yêu cầu

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm để biết thêm thông tin

Không có

Canabinoids

Không phát hiện thấy

 

<72h

Mẫu thử tươi mới, 1 phần của xét nghiệm tầm soát, phát hiện chất gây nghiện

Không có

Catecholamines

14 ngày

   

Chất bảo quản sulphuric acid

Chất bảo quản đặc biệt

Noradrealine

120 – 590

Nmol/24h

     

Adrenaline

30 -190

Nmol/24h

     

Dopamine

650 – 3270

Nmol/24h

     

Citrate

1.0 – 5.0

Nmol/24h

Khi yêu cầu

Chuyển đến phòng xét nghiệm ngay lập tức

Hibitane

Chất chuyển hoá cocaine

Không phát hiện thấy

 

<72h

Mẫu thử tươi mới, 1 phần của xét nghiệm tầm soát, phát hiện chất gây nghiện

Không có

Đồng

0.1

Mmol/l

Khi yêu cầu

 

Không có

Corproporphyrin

<246

Mmol/24h

Khi yêu cầu

 

Không có

Cortisol

<350

Nmol/24h

<7 ngày

 

Hibitane

Tỉ lệ cortisoll/creatinine

<25

Nmol/nmol

<7 ngày

Với chức năng thận bình thường

Hibitane

Creatinine

9 – 18

Mmol/24h

<24h

Tỉ lệ với kích thước cơ thể

Hibitane

Cystine

<250

µmol/24h

Khi yêu cầu

 

Hibitane

Tỷ lệ Deoxypyridinoline/creatinine

0.4 – 6.4

Nmol/mmol

Khi yêu cầu

Lấy mẫu nước tiểu sáng sau khi nhịn đói 2 giờ, bỏ nước tiểu qua đêm

Không có

Thuốc phát hiện chất gây nghiện

   

<72

Mẫu thử tươi mới

Không có

Glucose

Không thấy

 

<24h

Mẫu thử ngẫu nhiên

Không có

Haemoglobin

Không thấy

 

<24h

Mẫu thử ngẫu nhiên

Không có

Homocystine

Không thấy

 

Khi cần

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Hibitane

Homogentisic acid

Không thấy

Khi đến nơi

 

Mẫu thử tươi mới, chuyển ngay đến phòng xét nghiệm

Hibitane

Hydroxy indole acetic

<50

µmol/24h

<7 ngày

Chất bảo quản sulphuric acid

Chất bảo quản đặc biệt

Acid (5-HIAA) hydroxyproline

115 – 270

µmol/24h

<14 ngày

Hạn chế ăn uống

Hibitane

Tỷ lệ Hydroxyproline/creatinine

<40

Mmol/mmol

<14 ngày

Phải bảo đảm chức năng thận bình thường

Hibitane

Indican

Không thấy

 

Khi đến nơi

Mẫu thử mới, chuyển ngay đến phòng xét nghiệm

Không có

Sắt

<0.5

µmol/24h

Khi yêu cầu

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Chất bảo quản chuyên biệt

Ketones

Không thấy

 

Khi đến nơi

Mẫu thử ngẫu nhiên

Không có

Laxative abuse

Không thấy

 

Khi yêu cầu

Mẫu thử mới

Không có

Chì

<0.54

µmol/l

Khi yêu cầu

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Chất bảo quản chuyên biệt

Magnesium

3.0 – 5.0

Mmol/24h

Khi yêu cầu

   

Manganese

<182

Nmol/l

Khi yêu cầu

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Chất bảo quản chuyên biệt

Thuỷ ngân

<32

Nmol/24h

Khi yêu cầu

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Chất bảo quản đặc biệt

Methadone

Không thấy

 

<72h

Mẫu thử mới, một phần của xét nghiệm tầm soát phát hiện chất gây nghiện

Không có

Myoglobin

Không thấy

 

Khi đến nơi

Mẫu ngẫu nhiên

Không có

Nitrogen

10 – 15

g/24h

Khi yêu cầu

Thay đổi theo lượng ăn vào

Không có

Đánh giá về dinh dưỡng

   

Khi yêu cầu

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Hibitane

Thuốc phiện

Không thấy

 

<72h

Mẫu thử mới, một phần của xét nghiệm tầm soát phát hiện chất gây nghiện

Không có

Áp suất thẩm thấu

250 – 750

Mosmol/kg H2O

<24h

 

Không có

Oxalate

<500

µmol/24h

<14 ngày

Nếu tăng, đi kèm với tăng tần suất tạo sỏi

Hibitane

Tỷ lệ T/K

Thiếu tuỵ

<20

     

Phát hiện paraquat

Không thấy

 

Khi đến nơi

Mẫu ngẫu nhiên

Không có

Phát hiện Phaeochromocytoma

   

<14 ngày

Chất bảo quản acid sulphuric

Tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Chất bảo quản chuyên biệt

Phenolphthalein

Không thấy

 

<24h

Mẫu ngẫu nhiên

Không có

Phosphate

Mmol/24h

 

<24h

Thay đổi theo lượng ăn vào

Hibitane

Porphobilinogen

<16

µmol/24h

<14 ngày

Nước tiểu 24h, tránh ánh sáng

Không có

Phát hiện porphyrin

Không thấy

 

<24h

Mẫu thử mới, tránh ánh sáng

Không có

Kali

25 -100

µmol/24h

<24h

 

Hibitane

Thử thai

Dương tính/âm tính

   

Mẫu nước tiểu lúc sáng sớm

Không có

Protein

<0.15

g/24h

<24h

 

Hibitane

Tỷ lệ Pyridinoline/creatinine

5.0 – 21.8

Nmol/mmol

Khi yêu cầu

Mẫu nhịn đói 2h, mẫu thứ hai sau buổi sáng, bỏ nước tiểu qua đêm

Không có

Pyrophosphate

<130

µmol/24h

Khi yêu cầu

 

Hibitane

Hình dạng sỏi thận

   

Khi yêu cầu

Tiếp xúc phòng xét nghiệm

Hibitane

Selenium

,1.3

µmol/l

Khi yêu cầu

Thay đổi theo lượng ăn vào, tiếp xúc với phòng xét nghiệm

Không có

Natri

130 - 220

Mmol/24h

<24h

 

Hibitane

Nguyên tố gây độc

   

Khi yêu cầu

Tiếp xúc phòng xét nghiệm

Chất bảo quản chuyên biệt

Các nguyên tố có số lượng rất nhỏ

   

Khi yêu cầu

Tiếp xúc phòng xét nghiệm

Chất bảo quản chuyên biệt

U và E

   

<24h

Tiếp xúc phòng xét nghiệm

Hibitane

Urea

250 – 500

Mmol/24h

<24h

Thay đổi theo lượng ăn vào

Hibitane

Acid uric

 

Mmol/24h

<24h

Thay đổi theo lượng ăn vào

Hibitane

Urobilinogen

Không thấy

<24h

 

Mẫu thử mới

Không có

Xylose

>8

Mmol/5h

Khi yêu cầu

Lấy nước tiểu 5h sau một liều 5g

Không có

CÁC GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG TRONG THẬN HỌC

Giới hạn Đơn vị Huyết tương  
Sodium*
135-145 mmol/l
Potassium*
3.5-5.0 mmol/l
Chloride*
96-106 mmol/l
Bicarbonate* 23-29 mmol/l
Ammonium** phái nam 34-58 µmol/l
phái nữ 17-51 µmol/l
Urea***
2.5-7.0 mmol/l
 
2.9-8.9 mmol/l
 
2.0-4.2 mmol/l
creatinine** 60-130 µmol/l
  18-64 µmol/l
Urate*** phái nam
0.15-0.42 mmol/l
phái nữ
0.12-0.39 mmol/l
Base***
1445-148 mmol/l
Nồng độ thẩm thấu
280-295 mosmol/kg
Huyết thanh  
Calcium toàn phần*
2.12-2.61 mmol/l
Calci ion hoá *
1.14-1.30 mmol/l
Phosphate vô cơ **
0.8-1.4 mmol/l
Protein toàn phần* 60-80 g/l
Albumin* 35-50 g/l
Globulin 20-40 g/l
IgG** 9.5-16.5 g/l
IgA** 0.9-4.5 g/l
IgM 0.6-2.0 g/l
Sulphate 50-150 µmol/l
C3 0.94-2.14 g/l
C4* 0.16-0.5 g/l
Aluminium***
0.07-0.55 µmol/l
Bài tiết ra nước tiểu 24h  
Protein* tối đa là 200 mg
Albumin* tối đa là 50 mg
Calcium*** 2.5-7.5 mmol
Oxalate***
0.22-0.44 mmol
Cystine**
0.04-0.42 mmol
Tốc độ lọc cầu thận và các xét nghiệm chức năng thận khác
 
GFR** Nam tuổi 20
117-170 ml/phút/1.73m2
tuổi 50
96-138 ml/phút/1.73m2
tuổi 70
70-110 ml/phút/1.73m2
Nữ tuổi 20
104-158 ml/phút/1.73m2
tuổi 50
90-130 ml/phút/1.73m2
tuổi 70
74-114 ml/phút/1.73m2
có thai
cao thêm khoảng 20 %
Nồng độ nước tiểu tối đa
>800 mosmol/kg
pH nước tiểu tối thiểu <5.3

 

*: Thay đổi chút ít theo tuổi, phát tính, chế độ ăn và kích thước cơ thể; chúng ta có thể sử dụng những giá trị bình thường đã được công bố và nên nhớ thuộc lòng một số giá trị trong đó.

**: Thay đổi theo phái tính, tuổi hoặc kích thước cơ thể. Các giới hạn cần chia theo nhóm hoặc điều chỉnh theo kích thước cơ thể thì tốt hơn.

***: Thay đổi theo chế độ ăn; đối với các chất này thì các trị số được tra cứu tại các bệnh viện của bạn thường là một hướng dẫn tốt hơn bất cứ dữ kiện nào được công bố.

 

01. ĐIỆN TÂM ĐỒ
02 NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC
03.1 CÁC TIÊU CHUẨN ĐO ĐẠC VỀ SIÊU ÂM KIỂU TM:
04 CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG HỌC
05.1 ĐỘNG MẠCH VÀNH T
06 MÃ SỐ CÁC MÁY TẠO NHỊP TIM
07. TIÊU HOÁ
08. THẬN HỌC
09. HÔ HẤP
10.1 ĐIỀU TRỊ BẰNG DỊCH TRUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG MẤT NƯỚC
11. HUYẾT HỌC
12. TEST DUNG NẠP GLUCOSE
13. DỊCH NÃO TUỶ
14. TUỶ ĐỒ
15. THỜI GIAN PROTHROMBIN
Lời tựa