NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KHÁM XÉT CẬN LÂM SÀNG HỆ THỐNG THẬN – TIẾT NIỆU.

Những phương pháp khám xét cận lâm sàng hệ thống thận- tiết niệu có rất nhiều và rất khó phức tạp. Cơ bản có thể chia làm 4 loại  khám xét lớn.

1. Những khám xét cận lâm sàng để phát hiện  những tổn thương giải phẫu bệnh học.

2. Những xét nghiệm tìm nguyên nhân.

3. Khám xét về hình thái học: nhằm mục đích phát hiện tổn thương hình thái.

4. Những phương pháp thăm dò chức năng thận: đứng trước mỗi người bệnh thận  đều phải biết chức năng thận còn hoạt động tốt hay không và hoạt động ở mức độ nào để đánh giá mức độ suy thận. Thận càng suy thì càng nguy hiểm.

tuy nhiên 4 loại khám xét cận lâm sàng đó không phải là hoàn toàn tách rời nhau mà  một phương  thuộc loại này có thể tác dụng  cả loại kia. Ví dụ: chụp thận có chất cản quang đường tĩnh mạch mục đích chủ yếu là để thăm dò hình thái học nhưng đồng thời cũng có thể biết chức năng thận.

Để thực hiện  các khám xét đó, người ta thường dùng những phương pháp kỹ thuật khác nhau:

- Đơn giản nhất  là soi kính hiển vi tìm thay đổi các yếu tố hữu hình trong nước tiểu.

- Nuôi cấy vi khuẩn, virút, tìm ký sinh vật.

- Phân tích phân hoá, tìm những thay đổi các chất trong nước tiểu, máu kể cả việc dùng các nghiệm pháp để thử.

- Xquang với các chất cản quang. chụp xinê bộ máy thận – tiết niệu.

- Phương pháp dùng các chất phóng xạ.

- Sinh thiết thận.

- Soi trực tiếp.

Trong thực tế lâm sàng thường phải dùng ít nhất hai trong 4 loại phương pháp đó, có khi cả 3 hoặc 4 loại phương pháp  mới có thể phát hiện được bệnh, đánh giá được tổn thương và chức năng  của thận một cách chính xác và đầy đủ. Tất nhiên trong mỗi loại phương pháp đó có thể chỉ dùng 1, 2 hoặc 3, 4 phương pháp mà không dùng tất cả, tuỳ theo điều kiện cụ thể.

 

Chương 01: Đại cương
Chương 02: Triệu chứng học bộ máy tuần hoàn
Chương 03: Triệu chứng học bộ máy hô hấp
Chương 04: Triệu chứng học bộ máy tiêu hoá
Chương 05: Triệu chứng học về máu
Chương 06: Triệu chứng học hệ thống thận – Tiết niệu
Chương 07: Triệu chứng học về nội tiết
Chương 08: Triệu chứng học thần kinh
Chương 09: Triệu chứng học hộ máy vận động (cơ, xương, khớp)
Chương 10: Các hội chứng toàn thân