CHƯƠNG III.

TRIỆU CHỨNG HỌC VỀ NỘI TIẾT.

Nhờ tiến bộ của ngành sinh hoá và  màng lưới y tế phát triển rộng, các bệnh nội tiết  được phát hiện ngày một nhiều hơn.

Trong thuốc kê bệnh tại bệnh viện Bạch Mai, so với các bệnh khác bệnh “ nội tiết”  vẫn là một loại ít gặp nhất.

Tại bệnh viện Bạch Mai, năm 1963 có 121 người  bệnh đến năm 1964  có 144 người bệnh nội tiết.

Trong số người bệnh đó, hai bệnh thường gặp nhất là:

- Bệnh Basedow: 63/144.

- Bệnh đái tháo đường: 44/144.

Tuy số lượng người bệnh không nhiều, song rải rác có khoảng gần 20 loại bệnh  biểu hiện ở khắp các tuyến nội tiết.

Cho đến nay, người ta vẫn tự hỏi có thật bệnh nội tiết ở nước ta ít gặp nhất không?

Chúng tôi cho rằng có thể do chúng ta chưa chú ý phát hiện, nhất là trong giai đoạn khởi phát của bệnh.

Chương nội tiết  ở đây  chỉ nêu lên  một số hội chứng thường gặp nhất ở nước ta.

 

Chương 01: Đại cương
Chương 02: Triệu chứng học bộ máy tuần hoàn
Chương 03: Triệu chứng học bộ máy hô hấp
Chương 04: Triệu chứng học bộ máy tiêu hoá
Chương 05: Triệu chứng học về máu
Chương 06: Triệu chứng học hệ thống thận – Tiết niệu
Chương 07: Triệu chứng học về nội tiết
Chương 08: Triệu chứng học thần kinh
Chương 09: Triệu chứng học hộ máy vận động (cơ, xương, khớp)
Chương 10: Các hội chứng toàn thân