CHƯƠNG V

TRIỆU CHỨNG HỌC BỘ MÁY VẬN ĐỘNG (CƠ, XƯƠNG, KHỚP) 

THĂM KHÁM BỘ MÁY VẬN ĐỘNG (CƠ, XƯƠNG, KHỚP)

Bộ máy vận động bao gồm cơ, xương, khớp: cách sắp xếp này hợp lý về phương diện chức năng, bởi vì  cả ba bộ phận này đều phục vụ cho quá trình vận động  cơ thể, nhưng nếu xét về mặt bệnh học thì cơ, xương khớp có nhiều mặt rất khác nhau, có khi rất ít liên quan đến nhau mà lại liên quan mật thiết đến các bộ máy khác, thí dụ bệnh cơ, liên quan đến nhìêu bệnh thần kinh, chất tạo keo; bệnh xương liên quan đến nội tiết, chuyển hoá; bệnh khớp liên quan đến tim mạch.

Về phương diện triệu chứng học, cách thăm khám cơ, xương và khớp thường ít được  chú ý trong quá trình  làm bệnh án,  một phần vì do các bệnh của cơ, xương, khớp ít gặp,  một phần do người thầy thuốc, không đặt đúng vị trí thăm khám bộ máy vận động ngang với quá trình thăm khám các bộ máy khác. Các bệnh về bộ máy vận động chiếm một vị trí không nhỏ trong nội khoa nhất là các bệnh về khớp.

Ta sẽ lần lượt nghiên cứu cách thăm khám của từng  phần sau đây. 

 

Chương 01: Đại cương
Chương 02: Triệu chứng học bộ máy tuần hoàn
Chương 03: Triệu chứng học bộ máy hô hấp
Chương 04: Triệu chứng học bộ máy tiêu hoá
Chương 05: Triệu chứng học về máu
Chương 06: Triệu chứng học hệ thống thận – Tiết niệu
Chương 07: Triệu chứng học về nội tiết
Chương 08: Triệu chứng học thần kinh
Chương 09: Triệu chứng học hộ máy vận động (cơ, xương, khớp)
Chương 10: Các hội chứng toàn thân