A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

 

PROTAMINE SANOFI

SANOFI SYNTHELABO VIETNAM

Dung dịch tiêm 1000 AHU : lọ đa liều 10 ml.

THÀNH PHẦN

cho 1 ml
Protamine sulfate 1000 AHU*

*AHU : Antiheparine unit

DƯỢC LỰC

Chất đối kháng với héparine và fraxiparine.

CHỈ ĐỊNH

Trung hòa ngay lập tức tác dụng chống đông của Heparine và Fraxiparine.

CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG và THẬN TRỌNG LÚC DÙNG

Để đảm bảo việc trung hòa đủ hiệu lực, cần theo dõi thời gian thrombine. Thời gian này sẽ về bình thường khi heparine không còn trong máu.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

- Xuất huyết do quá liều protamine.

- Hạ áp.

- Chậm nhịp tim.

LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG

- 1 ml protamine trung hòa 1000 đơn vị heparine.

- 0,6 ml protamine (625 AHU) trung hòa khong 0,1 ml (2.500 đơn vị ICU AXa hay 1.025 IU AXa) fraxiparine. Tiêm tĩnh mạch chậm.

 

 
 

 

 

Chọn tên theo mẫu tự

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z