BS PHAN XUÂN TRUNG

Hiệp sĩ CNTT 2005

Lãng tử giữa thương trường

Guru CNTT y tế