BS PHAN XUÂN TRUNG

Hiệp sĩ CNTT 2006

Lãng tử giữa thương trường

Ước nguyện góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Viêt Nam khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

 

TÀI TRỢ

Phần mềm quản lý bệnh viện YKHOANET