KING FUCOIDAN & AGARIC

Hộp 3 vỉ x 10 viên 1,490,000

Hãng sản xuất: SUNSHO PHARMACEUTICAL - NHẬT BẢN
Thành phần:

Trong 3 viên chứa

Công dụng: