KIDAL

Quy cách: Chai 30ml

Giá bán sĩ: 160,000 đồng/chai

Xuất xứ: VALUEMED PHARMA S.r.l - ITALY

Thành phần: Cho 10 giọt tương đương 0,5ml:

Công dụng:

Đặt mua tai Shop BS Trung giá luôn luôn rẻ hơn giá gốc.