KHẢO SÁT TÌNH DỤC HỌC - BS HỒ ĐẮC DUY


Lạ gì đôi lứa vừa xuân

Ai hay rơm bén lửa gần với nhau ?

trong tác phẩm Nhị Độ Mai

BS HỒ ĐẮC DUY

Truyện này do tác giả Khuyết Danh Việt Nam dựa theo cốt truyện Trung hiếu tiết nghĩa “Nhị độ mai”, diễn theo thể văn lục bát, lấy nhan đề là “Nhị độ mai” vì trong truyện có đoạn hoa mai nở hai lần, được truyền làm giai thoại. Truyện gồm có 2816 câu, không kể thơ.

Trong tác phẩm văn học cổ điễn này, đã từng một thời đi sâu, phổ biến trong xã hội, qua các thể diễn ngâm hay nói vè là một lối giải trí, mua vui cho người dân, có dề cập đến hai vấn đề trong xã hội bấy giờ quan tâm: Quan hệ giữa Nam - Nữ và việc Mua gái về làm tỳ thiếp.

Nội dung của câu truyện

Đời Đường Đức Tông (780 - 805) có Mai Bá Cao, tri huyện Lịch thành, vốn người thanh liêm trung trực. Bấy giờ trong triều có hai gian thần là Lư Kỷ, Hoàng Tung. Ông vốn căm ghét, chỉ mong có dịp sẽ ra tay trừ khử. Về đến Kinh, nhân Lư Kỷ mở tiệc thọ sáu mươi, bất đắc dĩ ông phải đến mừng, lúc tiếp chuyện, ông có ý chỉ trích mạt sát. Lư Kỷ căm tức, lập tâm hãm hại.

Nhân có giặc Thát phạm cõi, Lư Kỷ mật tâu vu cho Mai công giao thông với giặc. Vua Đường truyền đem chém, Lư Kỷ tâu xin cử Phùng Lạc Thiên và Trần Đông Sơ là hai bạn của Mai công đi đánh giặc Thát. Mai Công tâu hai văn thần không quen việc binh, vả lại giặc Thát không cần đánh, chỉ đem thóc kho phát cho dân đối và chém đầu hai gã Lư, Hoàng để trừ kẻ gian thần làm lầm việc nước, khắc là giặc Thát quy hàng. Vì đã tin lời Lư Kỷ tâu hót trước vua Đường nổi giận, bèn truyền đem hành hình và cách chức họ Trần, họ Phùng, lại ra mật lệnh truy nã cả nhà họ Mai. Mai phu nhân dược tin cùng công tử trốn thoát. Công tử Mai Lương Ngọc và tên hầu Vương Hỉ Đồng định đến lánh nạn ở nhà bố vợ chưa cưới là Hầu Loan, đương làm tri huyện Nghi Trưng. Muốn thử bụng họ Hầu, Hỉ Đồng mặc giả làm Mai sinh vào kể tình đầu. Hầu Loan trở mặt sai bắt, đợi giải nộp để lấy công. Mai sinh nghĩ thấy cực thân liền tự ải trên cành cây; may có nhà sư cứu sống, nuôi cho ở chùa, giúp việc trồng cảnh vun hoa. Từ đó Mai sinh đổi tên là Hỉ Đồng

Một hôm Trần Đông Sơ – chính là em nhà sư – sang chơi chùa, thấy vườn cảnh nhà chùa tươi đẹp bèn xin nhà sư đem Mai sinh về làm vườn. Hôm giỗ đầu Mai công, Trần công nhớ thương bạn cũ, sửa lễ cúng ở ngoài vườn, khấn thầm: Nếu họ Mai còn dòng dõi nên người thì xin hoa mai nở bội thường. Không ngờ đêm hôm ấy, mưa to gió lớn hoa mai rụng hết. Trần công chán nản cuộc đời định theo anh xuất gia đầu Phật. Con gái là Hạnh Nguyên can không được, nàng xin cầu khấn cho hoa mai nở hai lần. Ba hôm sau, hoa mai lại nở, so với lần trước có phần mỹ mãn hơn. Trần công mừng, truyền làm tiệc thưởng mai vịnh thơ. Bỗng thấy trên vách hoa đình đã có thơ đề, hỏi ra là của Hỉ Đồng, mọi người bèn cứ theo đó hoạ vần; từ đấy Hỉ Đồng được biệt đãi. Sau vì có sự tò mò của một đứa gái ở, mới rõ Hỉ Đồng chính là Mai công tử.

Bấy giờ có nước Sa Đà động binh; Lư tâu bắt con gái Trần công là Hạnh Nguyên đi cống. Đi đến Lạc Nhạn đà, Hạnh Nguyên gieo mình tự vẫn, trôi giạt vào nhà Châu Bá Phù, được nhận làm con gái nuôi, cùng ở với Châu tiểu thơ là Vân Anh. Mai sinh cùng Xuân sinh – con trai Trần công – đi tiễn Hạnh Nguyên giữa đường gặp cướp, hai người lạc nhau. Mai sinh bị cướp bóc lột, ngồi ở bờ sông, bỗng có quan thuyền trẩy qua bị bắt xuống xét hỏi. Thì ra là Phùng Lạc Thiên về kinh phục chức. Mai sinh không dám nói thật liền khai tên là Mục Vinh. Thấy Mục Vinh có tài văn chương mới cho chàng về quê để học tập để đi thi, viết thư kín cho phu nhân, định sẽ gả Vân Anh cho chàng. Nhân thế Mai sinh được gặp Hạnh Nguyên ở nhà họ Châu. Còn Xuân sinh, sau khi bị cướp, lạc bạn lẻ loi, đã liều thân đâm đầu xuống sông tự vẫn. Nhờ ngư bà cứu đem về nuôi và hứa gả con gái nuôi là Ngọc Thư. Trên một chuyến đi nàng bị Giang Khôi một tên hiếu sắc cướp về làm vợ ....Sau bỗng vì sự kiện cáo, tình cờ gặp Khâu Đề đốc – mới mạo tên là Khâu Khôi – lại đính hôn với Khâu tiểu thư Vân Tiên.

Hai người đi thi, Mục Vinh tức Mai sinh đỗ Trạng nguyên, Khâu Khôi tức Xuân sinh đỗ Bảng nhãn. Lư Kỷ ép gã con gái cho Khâu Khôi, chàng từ chối đã có vợ không chịu lấy; Lư Kỷ giận bắt bỏ ngục, định sẽ vu tấu để bắt tội....

 

Quan hệ giữa Nam và Nữ trong xã hội Việt Nam trước thế kỷ 20, dưới ảnh hương Nho Giáo dược xác định một cách rõ ràng: Nam Nữ thọ thọ bất thân, vượt qua cái ngưỡng đó là vi phạm đạo đức. Trong tác phẩm Nhị Độ Mai thì chuyện tình giữa Ngọc Thư và Xuân sinh tác giã đã vượt qua cái vòng lễ giáo đó và chứng minh rằng tình yêu của họ là trong sáng bởi vì họ biết cách tự kiềm chế những bản năng tình dục

Nam nữ đang ở độ tuổi xuân thì mà cận kề gần nhau thì ắc phải có chuyện nguyệt hoa khi mà tác giả đã đặt nghi vấn đễ giải quyết:

Lạ gì đôi lứa vừa xuân

Ai hay rơm bén lửa gần với nhau?

Với nhan sắc và cái đẹp thuần hậu của một cô gái đang xuân Hạnh Nguyên không phải lồ lộ hấp dẫn như nàng cung nữ của Nguyễn Gia Thiều:

Bóng gương lấp loáng dưới mành

Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa.

mà là:

Người đâu trong ngọc trắng ngà

Mặt vành vạnh nguyệt, tóc ngà ngà mây.

Lập lòe mớ dình mớ thay

Sắc xiêm hoa dệt, nét giày phượng thêu,

A hoàn một lũ nối theo

Quat tha thước phẩy, lò dìu dặt mang.

Xa xa thoang thoảng mùi hương

Thì Mai sinh trong tác phẩm Nhị Độ Mai cũng chỉ dừng lại ở chuyện tương tư mà thôi:

Tất riêng, riêng những mơ màng

Chữ tư đề dưới chữ tương ngày ngày

 

Còn đối vơi Ngọc Thư là một cô gái con một lão ngư dân, sống rày đây mai đó trên sông nước với dáng dấp:

Thẹn thùng lững thững chân dời

Nàng e còn dứng, chàng coi đã tường

Quả nhiên nhan sắc dị thường

Mai hình tú bộ khác phường ngư gia

Xuân sinh lại có cơ hội là luôn luôn sống bên cạnh người yêu trong một khoan thuyền chật hẹp việc đụng chạm hàng ngày không thể nào tránh khỏi và những tình huống hết sức dễ sa ngã vào đường ong bướm:

Người yểu điệu, kẻ tài hoa

Khi vào sát áo khi ra chạm quần

Ấy thế mà họ vẫn giữ được lòng trong sáng trong suốt nhiều năm cho đến ngày cưới:

Nực cười thay thứ ngư gia

Sớm qua Tầm Thủy, tối về Hán San.

Ca chèo nhịp nhặt, nhịp khoan

Trăng tròn sau lái, gió đàn trước song.

Vấn đề thứ hai mà tác giả nêu ra trong xã hội loạn lạc thời bấy giờ là cướp gái đẹp giữa đường của Giang Khôi.

Giang Khôi một tên hiếu sắc dâm dục mới trông thấy Ngoc Thư đã nỗi lòng tà dâm hoa bướm

Trông sang nhác thấy Ngọc Thư

Xúm quanh rắn ếch, bườm hoa động lòng

Y cho gia nhân cướp nàng mang về thuyền

Khuyễn Ưng một lũ mắt đưa

Để phong bac, bắt Ngọc Thư đem về

Vụ bắt cóc gái đẹp táo bạo của Giang Khôi

Trên mui ngồi tót một người

Nghênh ngang dáng cậu, nói cười giọng quan

Một thuyền vâng dạ đã rân

Tiểu hầu, đầy tớ một đàn như rươi.

Khoe khoang nữa tất đến trời

Quần hồ sột soạt, áo mồi trai tơ.....

Đặt ra một meo hư không

Bạc năm mươi lạng một phong sẵn sàng.

Giao cho đầy tớ đưa sang

Mua làm tiểu thiếp, mong đường ép duyên...

Để phong bạc, bắt Ngọc Thư đem về

Tiếng nàng kêu dậy vang sông

Rất may cho nàng là: “ Liễu dù gặp gió, sen chưa nhuốm bùn ”.

 

Nhị Độ Mai là một trong các tác phẩm khuyết danh cổ trong kho tàng văn hóa nước ta với một nội dung đơn giản nói về trung hiếu, tiết nghĩa, luân thường,đạo đức, cái thiện luôn luôn thắng cái ác và với một lối hành văn bình dân, chất phát, phổ thông không cầu kỳ và điễn tích.

Hai vấn đề mà tác giả nêu ra trong tác phẩm đứng về phương diện đạo đức xã hội và khả năng tự kiềm chế bản năng tính dục của tuổi thanh thiếu niên là một tấm gương cho tuổi mới lớn, dậy thì trước cho trào lưu tính dục buông thả, không an toàn trong thời đại hiện nay khi mà các trường hợp phá thai vànhiễm HIV ở tuổi thanh thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng.

 

BS HỒ ĐẮC DUY


Bí thuật phòng trung của khuất vu & hấp tinh đại pháp của nàng hạ cơ
Chất lượng tinh dịch thay ðổi theo mùa.
Chế độ dinh dưỡng cho người yếu sinh lý
Cuộc cách mạng vĩ ðại trong ðiều trị bệnh liệt dương
Các bước tiến hành chẩn ðóan và mô hình ðiều trị bệnh ed
Cái dâm trong tướng mệnh học
Cơ chế cương dương vật
Cảm giác âm thanh trong tình dục
Dâm nữ ma đăng già & bát kiết đế
Dâm nữ ma đăng già & bát kiết đế (phần 1)
Giải phẩu tái tạo dương vật trong tác phẩm nhục bồ đào
Giải phẫu dương vật
Giải phẫu Thẫm Mỹ Âm Đạo
HDD - muc dich GDGT
Hôn nhân trong chu dịch, thánh kinh và một vài giai thoại trong lịch sử việt nam
Hơi hám và cảm xúc tình dục
Hấp tinh đại pháp của cố tiên nương
Hội nghị châu á lần thứ iv về niệu khoa (acu)
Indra, vị thần 1000 mắt & khả năng tự kiềm chế bản năng tình dục
Khứu giác, mùi vị và cảm xúc tình dục
Luyện thiên linh cái một hội chứng cực kỳ quái đãn trong tình dục
Luật hôn nhân trong kinh Qur’an (Coran )
Làm thế nào ðể ðánh giá mức ðộ của bệnh liệt dương
Lạ gì đôi lứa vừa xuân
Lệch lạc tình dục trong tác phẩm liêu trai chí dị của bồ tùng linh
Lời nguyền của đạo sĩ gotama trong sử thi Ramayana của Ấn độ
Mô hình điều trị bệnh liệt dương
Mộng tinh – di tinh nỗi lo lắng của nhiều người
Một bệnh lý tình dục được nói đến trong các bộ sử vĩ đại của nước ta
Một số nguyên tắc cơ bản trong ðiều trị tình trạng xuất tinh sớm
Những giấc mơ đã biến mất trong đời sống tình dục của người lớn tuổi
Những giấc mơ đã biến mất trong đời sống tình dục của người lớn tuổi
Những rắc rối về tình dục sau tuổi 50
Những rắc rối về tình dục sau tuổi 50
Những than phiền trong hoạt ðộng tình dục
Nàng hạ cơ với thuật "hoàn tân" qua cái nhìn y học
Stress và rối loạn chức năng tình dục
Sự chênh lệch trong hoạt ðộng tình dục và tuổi tác
Sự phát triễn về mặt sinh học tâm lý & tình dục
Sự ra ðời của viên thuốc trị bệnh bất lực Viagra
Thế nào là bạo dâm và khổ dâm
Thủ dâm nhìn dưới góc ðộ khoa học
Tuổi hồi xuân & vấn ðề tình dục
Văn hóa ẩm thực và sức khỏe tình dục
Yếu sinh lý
Điều trị người yếu sinh lý
Đom đóm , ngầu pín & dâm dương thảo cho người bị suy nhược tình dục
Ảnh hưởng của stress trên rối loạn tình dục
Ở phụ nữ có suy giảm tình dục hay không ?


LIST SÁCH

Khảo sát tình dục học - BS Hồ Đắc Duy
Sách 230 bệnh tật trẻ em
Sách 365 lời khuyên sức khoẻ
Sách Bác sĩ vui tính trả lời
Sách commic - 50 cau hoi HIV - AIDS
Sách Cấp Cứu
Sách Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
Sách Giải phẫu thẩm mỹ
Sách Giấc ngủ trẻ em
Sách Giới tính tuổi hoa
Sách Sức khoẻ phụ nữ
Sách Trò chuyện về tình yêu, giới tính, sức khỏe
Sách Tăng huyết áp - Đào Duy An
Thắc mắc biết hỏi ai


LINK THAM KHẢO