KHẢO SÁT TÌNH DỤC HỌC - BS HỒ ĐẮC DUY


DÂM NỮ MA ĐĂNG GIÀ & BÁT KIẾT ĐẾ

trong SURAMGAMA SUTRA

( PHAN MOT )

HỒ ĐẮC DUY

Trong một số tài liệu và sách đã được phát hành hay có trên mang internet thì chuyện tôn giả A Nan và người đàn bà Ma Đang Già trong Suramgama Sutra mổi sách nói một khác nhau, xin tóm lược như sau :

Trong Suramgama Sutra bản dịch của BS Lê Đình Thám trang 32 chép : " Trong khi đi khất thực, ông A Nan đi qua nhà người dâm nữ Ma Đăng Già bị phép huyễn thuật, nàng ấy dùng tà chú Tiên Phạm Thiên đạo Sa Tỳ Ca La ( Ca tỳ Kapila ) bắt vào phòng riêng, dựa kề, vuốt ve làm cho ông A Nan gần phá giới thể.... biết ông A Nan mắc phải dâm thuật...."

Bản dịch trong sách Lăng Nghiêm Tông Thông của chùa Tây Tạng Bình Dương thì viết :

“ Khi đi khất thực, ông A Nan đi qua nhà nguời dâm nữ Ma Đăng Già, bị phép huyễn thuật của cô ta, là tà chú Sa Tỳ Ca La của ngoại đạo, bắt vào giuờng riêng dựa kề vuốt ve làm cho ông gần phá giới thể

Trong sách Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương của Pháp sư Thích Từ Thông thì : “ ...Ma Đăng Già là một gái làng chơi, Ma Đăng Già dùng tà chú Tiên Phạm Thiên của đạo Saticala bắt ông vào phòng riêng dụng ý lẳng lơ, diễn trò má dựa vai kề, nâng niu âu yếm, làm cho ông A Nan gần mất giới thể ..”

Trong sach của Thích Duy Lực

“ Lúc A Nan đang khất thực đi ngang nhà dâm, bị nàng huyễn thuật Ma Đăng Già dùng tà chú Phạm Thiên của ngoại đạo tóc vàng nhiếp vào nhà dâm, vuốt ve cám dỗ, sắp bị hoại giới thể.

Theo giải thích của HÒA THƯợNG TUYÊN HÓA thì Ma Đăng Già là tên của nguời mẹ cô gái đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ ông A Nan, cô gái có tên là Bát Kiết Đế

Trong TỰ ĐIỂN PHẬT HỌC VIỆT ANH của Minh Thông

Ma đăng già (Matanga) Tên một dâm nữ thành Xá vệ nước Câu tát la, dùng chú ngoại đạo bắt ông A Nan lúc ông đi khất thực, nhờ Phật đọc Phật Đảnh thần chú và ngài Văn Thù phụng chú đi cứu giải đưa cả hai về. Sau đó Ma đăng già thọ giới xuất gia làm tỳ kheo ni, về sau đắc A la hán.

Theo Tự Diễn Phật Học Hán Việt chép : “ Khi Phật còn tại thế có cô con gái Ma Đăng Già, còn gọi là Bát Cát Đế dùng ảo thuật mê hoặc ngài A Nan, để cùng ông hành lạc..”

Vậy Ma Đăng Già ( Matanga ) là ai

Ma Đăng Già trong tiếng Phạm mà Trung Hoa dịch là Giai cấp Hạ Tiện, giai cấp cùng đinh trong xã hi Ấn Độ bấy giờ

Trong Tự Điễn Phật Học Hán Việt chép: Bát cát đế (prakrti, Pakati) (Người): Còn gọi là Ba cơ đề, Bát cát đề, dịch là Bản tính, Chí tính. Một dâm nữ thuộc dòng họ Ma đăng già. Dâm nữ khi nhìn thấy ngài A nan mà sinh lòng dâm dục rồi tự thú với mẹ. Bà mẹ niệm thần chú mê hoặc được ngài A nan. Khi ngài A nan sắp sửa hành lạc với dâm nữ thì được đức Phật cứu. Nàng dâm nữ tỉnh ngộ liền xuất gia. X. Tì nại da,q.3 và kinh Ma đăng già, 2 quyển; kinh Ma đăng nữ giảI hình trung lục sự, 1 quyển; kinh Ma đăng nữ, 1 quyển; kinh Xá đầu gián, 1 quyển. Bốn kinh này là cùng một nguyên bản, song người dịch khác nhau. Tất cả đều ghi chép sự việc về cô gái Ma đăng già, song đây đều thuộc Tiểu thừa bộ. Kinh Thủ lăng nghiêm của Đại thừa bộ có chép: ngài A nan đi khất thực, khi đi qua nhà dâm nữ thì gặp và bị nàng Ma đăng già dùng chú Phạm thiên Sa tì la tiên dắt vào chiếu định hành dâm. Đức Như Lai bèn niệm Đỉnh quang thần chú, ban sắc sai ngài Văn thù sư lị đến bảo vệ ngài A nan và nàng Ma đăng già về chỗ đức Phật. Việc này hai bộ Đại thừa, Tiểu thừa chép không giống nhau. (trang 104)

Ca Tỳ Ca La ( Kapila ) là một nhóm người ngoại quốc, sống ở Ấn Độ bấy giờ, là người da trắng, tóc vàng hoặc bạch kim, mắt xanh hoặc nâu có thể nhóm sắc tộc này là giống người ở châu Âu hay nhóm Bạch Nga ....những người này khác hẳn với sắc dân Ấn Độ và Trung đông, họ là người bản địa da đen hoặc nâu, mắt và tóc đen, họ có ngôn ngữ và tôn giáo riêng

Ca tỳ la Kapila hay Kapina là Kiếp tân na là Hoàng Xích Sắc Tiên Nhân, Ca Tỳ Ca La là một kẻ ngoại đạo, một kẻ luận sư, kẻ ngoại đạo này tin rằng Phạm Thiên Vương là vua của cõi Ta bà thế giới, nguời đã khai sinh tạo dựng vạn vật muôn loài, cũng là Tổ sư phái số luận. mà kinh của phái có tên là Sankhyā Sutra

Số luận phái Sankha theo thuyết Tiến hóa nhị nguyên luận, có hai học phái :

1- Học phái Tăng khư đa (Học phái Số luận), một phái tu của Bà la môn giáo ở Thiên trúc hoạt động trước khi đức Phật ra đời, dựa vào hai nguyên lý tinh thần thuần túy và nguyên chất căn bản để thuyết minh thế giới hiện thực.

2- Tăng khu luận trong Vệ đà.

Phạm Thiên ( Brahmadeva, Brahma-sanamku hay Brahmā ) là một dấng sinh ra vũ trụ (creator of the world )còn được gọi là Phạm thiên vương hay Ngọc Hoàng thượng đế, Phạm thiên Cha tất cả chúng sanh, Hộ pháp của Phật Pháp - Chính vị Phạm vương này khi Phật chưa xuất gia thì Ngài khuyên xuất gia, khi đắc đạo thì Ngài khuyên Phật nên chuyển pháp luân, khi Phật nhập diệt thì Ngài cũng hiện ra tỏ lời thương tiếc ?

Điều bí ẫn là đạo tà chú Ca Tì Kapila đó nói gì, hệ lụy nó ra sao mà có thể tác động như một hấp lực khiến A Nan một nguời đã phát tâm xuất gia,học rộng nhớ nhiều mà không cưỡng lại được tà thuật của nguời dâm nữ Ma Đăng Già, một yêu nữ ngoại đạo dụ dỗ đến nỗi gần phá giới

Tà chú đó có phải là Kama sutra hay không thì cũng chưa lý giải đuợc, tuy nhiên có một điều là Ma Đăng Già đã dùng thứ tà chú đó bắt đuợc ông A Nan vào phòng riêng ( có sách dịch là giường riêng) để cùng ông hành lạc.....”

Tà chú của kẻ luận sư này có phải là tiền thân của Tố Nữ Kinh hay là một loại chủ nghĩa phồn thực, thờ cúng sinh thực khí, một loại linga- Youni .... ?

Có lẽ tà chú của Ca Tỳ Ca La là một loại đối thoại về cách sống, cách hòa hợp thuờng tình trong đời sống vợ chồng, trong các ăn uống,cư xữ, nuôi con, đẻ cái, và nhất là các bí quyết mang lại hạnh phúc cho tâm hồn lẫn thân xác một kỷ thuật nâng cao chất lượng trong chuyện phòng the .... Có thể tà chú là một chủ trương, một dẫn dụ về đời thường của con nguời trong tiến trình sinh lảo bênh tử, diễn dịch tinh vi của cái tứ khoái ....tất cả đều nói đến và chấm dứt trong một kiếp người,

Tà chú đó có phải là lời của Nguyễn Du muợn Tú bà dạy Kiều hay không ?

Con ơi, hãy thuộc nằm lòng

Vành ngoài bảy chử vành trong tám nghề

Tà chú của kẻ luận sư này có phải là tiền thân của Tố Nữ Kinh hay là một loại chủ nghĩa phồn thực, thờ cúng sinh thực khí, một loại linga- Youni .... ?

Có lẽ tà chú của Ca Tỳ Ca La là một loại đối thoại về cách sống, cách hòa hợp thuờng tình trong đời sống vợ chồng, trong các ăn uống,cư xữ, nuôi con, đẻ cái, và nhất là các bí quyết mang lại hạnh phúc cho tâm hồn lẫn thân xác một kỷ thuật nâng cao chất lượng trong chuyện phòng the .... Có thể tà chú là một chủ trương, một dẫn dụ về đời thường của con nguời trong tiến trình sinh lảo bênh tử, diễn dịch tinh vi của cái tứ khoái ....tất cả đều nói đến và chấm dứt trong một kiếp người, theo giải thích của hòa thựơng Tuyên Hóa thi khi trì chú có thể khiến nguời khác bối rối rơi vào tình trạng buồn ngũ, lơ mơ, hỗn loạn, rơi vào một giấc mơ hay rớt vào tình trạng hôn mê, một trạng thái không điều khiễn đựơc mình .không tự chủ được

Kỷ thuật thôi miên trong phân tâm học, hay trong khai thác việc nói thật của các cơ quan thẫm vấn cũng đưa người bênh hay dịch thủ của mình rơi vào tình trạng này

Điều thú vị ở đây truớc khi bàn luận đến một vấn đề quá vĩ đại, sinh tử, căn bản rốt ráo của một tôn giả đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy được lại đem một chuyện " .... vào phòng riêng, dựa kề, vuốt ve làm cho một nguời đàn ông gần phá giới thể.... " làm duyên khởi, tại sao vậy ? có một ẩn ý gì truớc khi khai thị ở đây không ?

BS H Ồ Đ ẮC DUY

( XIN DOC PHAN HAI )


Bí thuật phòng trung của khuất vu & hấp tinh đại pháp của nàng hạ cơ
Chất lượng tinh dịch thay ðổi theo mùa.
Chế độ dinh dưỡng cho người yếu sinh lý
Cuộc cách mạng vĩ ðại trong ðiều trị bệnh liệt dương
Các bước tiến hành chẩn ðóan và mô hình ðiều trị bệnh ed
Cái dâm trong tướng mệnh học
Cơ chế cương dương vật
Cảm giác âm thanh trong tình dục
Dâm nữ ma đăng già & bát kiết đế
Dâm nữ ma đăng già & bát kiết đế (phần 1)
Giải phẩu tái tạo dương vật trong tác phẩm nhục bồ đào
Giải phẫu dương vật
Giải phẫu Thẫm Mỹ Âm Đạo
HDD - muc dich GDGT
Hôn nhân trong chu dịch, thánh kinh và một vài giai thoại trong lịch sử việt nam
Hơi hám và cảm xúc tình dục
Hấp tinh đại pháp của cố tiên nương
Hội nghị châu á lần thứ iv về niệu khoa (acu)
Indra, vị thần 1000 mắt & khả năng tự kiềm chế bản năng tình dục
Khứu giác, mùi vị và cảm xúc tình dục
Luyện thiên linh cái một hội chứng cực kỳ quái đãn trong tình dục
Luật hôn nhân trong kinh Qur’an (Coran )
Làm thế nào ðể ðánh giá mức ðộ của bệnh liệt dương
Lạ gì đôi lứa vừa xuân
Lệch lạc tình dục trong tác phẩm liêu trai chí dị của bồ tùng linh
Lời nguyền của đạo sĩ gotama trong sử thi Ramayana của Ấn độ
Mô hình điều trị bệnh liệt dương
Mộng tinh – di tinh nỗi lo lắng của nhiều người
Một bệnh lý tình dục được nói đến trong các bộ sử vĩ đại của nước ta
Một số nguyên tắc cơ bản trong ðiều trị tình trạng xuất tinh sớm
Những giấc mơ đã biến mất trong đời sống tình dục của người lớn tuổi
Những giấc mơ đã biến mất trong đời sống tình dục của người lớn tuổi
Những rắc rối về tình dục sau tuổi 50
Những rắc rối về tình dục sau tuổi 50
Những than phiền trong hoạt ðộng tình dục
Nàng hạ cơ với thuật "hoàn tân" qua cái nhìn y học
Stress và rối loạn chức năng tình dục
Sự chênh lệch trong hoạt ðộng tình dục và tuổi tác
Sự phát triễn về mặt sinh học tâm lý & tình dục
Sự ra ðời của viên thuốc trị bệnh bất lực Viagra
Thế nào là bạo dâm và khổ dâm
Thủ dâm nhìn dưới góc ðộ khoa học
Tuổi hồi xuân & vấn ðề tình dục
Văn hóa ẩm thực và sức khỏe tình dục
Yếu sinh lý
Điều trị người yếu sinh lý
Đom đóm , ngầu pín & dâm dương thảo cho người bị suy nhược tình dục
Ảnh hưởng của stress trên rối loạn tình dục
Ở phụ nữ có suy giảm tình dục hay không ?


LIST SÁCH

Khảo sát tình dục học - BS Hồ Đắc Duy
Sách 230 bệnh tật trẻ em
Sách 365 lời khuyên sức khoẻ
Sách Bác sĩ vui tính trả lời
Sách commic - 50 cau hoi HIV - AIDS
Sách Cấp Cứu
Sách Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
Sách Giải phẫu thẩm mỹ
Sách Giấc ngủ trẻ em
Sách Giới tính tuổi hoa
Sách Sức khoẻ phụ nữ
Sách Trò chuyện về tình yêu, giới tính, sức khỏe
Sách Tăng huyết áp - Đào Duy An
Thắc mắc biết hỏi ai


LINK THAM KHẢO