MEMO B

Trình bày: Chai 150ml

Giá bán sỉ: 330,000  đồng/hộp

Xuất xứ: ERBA VITA GROUP s.p.a ITALY

Thành phần: Cho mỗi 20ml:

Công dụng:

Đặt mua tai Shop BS Trung giá luôn luôn rẻ hơn giá gốc.