NUTRI BONE ADVANCED

Quy cách: Hộp / 60 viên

Giá bán sỉ: 330,000 đồng/hộp

Xuất xứ: VALUEMED PHARMA S.r.l - ITALY

Thành phần

Công dụng:

Đặt mua tai Shop BS Trung giá luôn luôn rẻ hơn giá gốc.