OMEGAFYC Solucion

Trình bày:: Chai 150ml

Giá bán sỉ: 330,000 đồng/chai

Xuất xứ: FERNANDEZ Y CANIVELL S.A

Thành phần:

- Mỗi 10ml có:

Công dụng:

Đặt mua tai Shop BS Trung giá luôn luôn rẻ hơn giá gốc.