OSTEOFYC Solucion

Trình bày: Chai 150ml

Giá bán: 250,000 đồng/chai.

Xuất xứ: FERNANDEZ Y CANIVELL S.A


 

Thành phần: Mỗi 10ml có:

Công dụng:

Đặt mua tai Shop BS Trung giá luôn luôn rẻ hơn giá gốc.