NGUYỄN Ý ĐỨC

Các Loại Máy Móc Nào Gây Ra Cắt Cụt Chi Tại Nơi Làm Việc?

            Bị cắt cụt chi (tay, chân) là một trong những dạng thương tích nghiêm trọng và gây suy nhược nhất do tai nạn lao động gây ra. Dạng này phổ biến và liên quan đến nhiều loại hoạt động và máy móc khác nhau.

            Cắt cụt chi thường xảy ra nhất khi nhân viên làm việc với máy móc không có thiết bị an toàn hoặc có thiết bị an toàn nhưng kém chất lượng trong máy như máy ấn loát cơ khí, máy in, máy cán hoặc uốn kim loại; máy lát, xay và cắt thịt; máy khoan, máy tạo các bánh răng, cũng như máy nghiền, và máy cắt.

            Thương tích này cũng thường xảy ra trong khi khuân vác, khi dùng máy nâng, máy nghiền rác và dụng cụ cầm tay có điện hoặc không có điện.

            Bên cạnh những công việc được thực hiện trong lúc máy đang hoạt động này, còn những công việc khác khi máy ngưng hoạt động cũng có nguy cơ gây ra tai nạn dẫn đến tàn tật nghiêm trọng cho nhân viên: lắp ráp, xoáy, điều chỉnh, lau chùi, tra dầu mỡ, và bảo quản máy móc cũng như sửa chữa khi máy bị kẹt.

Những Bộ Phận Máy Móc Nào Nguy Hiểm?

            Các loại bộ phận cơ khí sau đây có nguy cơ gây tàn tật:

            Điểm hoạt động – nơi chế biến vật liệu

            Hệ thống truyền lực – bánh quay, ròng rọc, dây curoa, dây xích đôi, trục quay, trục cam, bánh răng để tiếp nối các trục quay và những bộ phận dùng để truyền năng lượng.

            Những bộ phận di động khác – bộ phận máy móc chuyển động khi máy đang chạy như di động qua lại, quay vòng, động cơ ngang và các phụ tùng máy móc khác.

Những Loại Chuyển Động Cơ Khí Nào Nguy Hiểm?

            Tất cả các chuyển động cơ khí đều có khả năng gây nguy hiểm. Hơn nữa, các điểm tiếp xúc giữa hai vật thể đang chuyển động “điểm kẹp” – xảy ra khi hai vật thể cùng nhau chuyển động và một trong hai vật thể chuyển động theo vòng cung hoặc xoay vòng như bánh răng, trục quay, dây curoa, và ròng rọc.

            Sau đây là vài loại chuyển động cơ khí nguy hiểm thường thấy nhất:

            Quay vòng – sự chuyển động tròn của dây xích đôi, dây cam, khớp, bánh quay, và trục quay và luôn cả tay cầm và vòng đai có thể làm vướng áo quần hoặc cuốn một bộ phận của cơ thể vào vị trí nguy hiểm.

            Chuyển động qua lại – sự chuyển động ngang hay dọc có thể đập vào nhân viên hoặc làm cho họ bị kẹt vào giữa bộ phận di động và định vật.

            Động cơ ngang – các hoạt động dây chuyền có thể đập hoặc kéo nhân viên vào trong cái kẹp hoặc lưỡi cắt giữa bộ phận di động và định vật.

            Cắt – xảy ra khi cưa, đào soi, khoan, nghiền, cắt lát và rọc.

            Đập – sự chuyển động khi máy đập xuống nền kim loại hoặc vật liệu khác.

            Xén – sự chuyển động của đường dao khi cắt hoặc xén

Uốn cong – sự chuyển động khi dùng lực để kéo, uốn nắn kim loại hoặc những vật liệu khác.

OSHA Có Quy Định Nào Liên Quan Đến Nguy Hiểm Cắt Cụt Chi Tại Nơi Làm Việc?

            Có. Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (OSHA) có những quy định như sau trong Điều Luật 29 của Bộ Luật Liên Bang (Code of Federal Regulations - CFR) để bảo vệ nhân viên tránh hiểm hoạ bị cắt cụt do tai nạn lao động.

            29 CFR Phần 1910 Mục O và P đề cập đến máy móc và thiết bị an toàn trong máy móc.

            29 CFR 1926 Mục I đề cập đến dụng cụ cầm tay và dụng cụ chạy bằng điện.

            29 CFR Phần 1928 Mục D đề cập đến trang thiết bị dùng trong nông nhiệp.

            29 CFR Phần 1915 Mục C, H, và J;

            29 CFR Phần 1917 Mục B, C, và G; và

            29 CFR Phần 1918 Mục F, G, và H đề cập đến các hoạt động trên biển.

Chủ Nhân Có Thể Làm Gì Để Giúp Nhân Viên Tránh Bị CẮt  Cụt?

            Người chủ có nghĩa vụ nhận diện, xác định, giải quyết, và giảm thiểu những hiểm hoạ gây cắt cụt chi thường xảy ra ở chỗ làm như những trường hợp do bộ phận cơ khí gây ra, do chuyển động của những bộ phận này, và những công việc được công nhân thực hiện trong lúc chạy máy.

            Thực tập công việc, huấn luyện nhân viên, và quản lý điều hành có thể giúp ích cho việc ngăn chặn và hạn chế nguy cơ bị cắt cụt chi.

            Trang bị cho máy móc đầy đủ những thiết bị phòng ngừa như sau là cách thức hữu hiệu nhất để giảm bớt rủi ro khi máy đang hoạt động.

            Vật chắn an toàn dùng để ngăn chặn khả năng rơi vào vị trí nguy hiểm. Chắn an toàn phải vững chắc, để nhân viên không thể vượt qua, dời di, hoặc gây trở ngại. Chắn an toàn không được cản trở tầm nhìn của người điều khiển máy hoặc làm trở ngại họ khi làm việc.

            Thiết bị giúp ích trong việc ngăn ngừa tiếp xúc với điểm hoạt động và có thể thay thế hay hỗ trợ cho chắn an toàn. Thiết bị phải có khả năng gián đoạn chu kỳ bình thường của máy khi tay của người điều khiển máy rơi vào điểm hoạt động, ngăn ngừa người điều khiển máy chạm đến điểm hoạt động, hoặc kéo tay người điều khiển máy lại khi tay họ với tới điểm hoạt động trong khi máy đang chạy. Thiết bị phải giữ an toàn trong khi được vô dầu mỡ, bảo quản và không gây nguy hiểm, hoặc cản trở khi máy móc hoạt động bình thường. Hơn nữa, thiết bị phải được bảo đảm, bền, và khó bị phá hoại.

            Người chủ phải có trách nhiệm về vấn đề thiết bị an toàn máy móc và nên cân nhắc vấn đề này khi mua máy. Máy mới thường được nhà máy sản xuất ráp sẵn thiết bị an toàn. Quý vị cũng có thể mua thêm thiết bị an toàn thích hợp hoặc tự chế tạo lấy.

Làm Thế Nào Để Có Thêm Thông Tin?

            Quý vị có thể lấy thêm thông tin về nguy hiểm cắt cụt chi, toàn bộ luật lệ của OSHA, trên mạng của OSHA ở www.osha.gov. Hơn nữa, những ấn bản giải thích cặn kẽ về đề tài này có tại OSHA. “Concepts and Techniques of Machine Safeguarding” (OSHA 3067) và “Control of Hazardous Energy (Logout/Tagout) (OSHA 3120)” có sẵn trên trang mạng OSHA. Để biết thêm chi tiết về thiết bị an toàn trong máy móc, hãy xem http://www.osha-slc.gov/ SLTC/machineguarding/index.html

            Tài liệu “A Guide for Protecting Workers from Woodworking Hazards” (OSHA 3157) có sẵn trên trang mạng lưới của OSHA tại www.osha.gov hoặc từ Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954, hoặc số điện thoại 202-512-1800, hoặc lên trang mạng http://bookstore.gpo.gov/index.html

Để khiếu nại hoặc báo cáo trường hợp khẩn cấp, hoặc tham khảo ý kiến, xin trợ giúp hoặc lấy tài liệu của OSHA, xin liên lạc với cơ quan OSHA gần nhất trong danh bạ dưới mục “Bộ Lao Động Hoa Kỳ” hoặc gọi chúng tôi miễn phí qua số: (800) 321-OSHA (6742). Số đánh máy viễn liên (TTY) là (877) 889-5627. Nếu bạn muốn khiếu nại qua mạng lưới hoặc lấy tin tức về các chương trình của OSHA liên bang hoặc tiểu bang, xin vào trang mạng của OSHA tại www.osha.gov.


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn