NGUYỄN Ý ĐỨC

Văn Phòng OSHA Trong Vùng

(OSHA có nhiều phối hợp viên phụ trách lĩnh vực tiểu thương ở các văn phòng địa phương để giúp đỡ bạn)

REGION I

 

(CT*, MA, ME, NH, RI, VT*)

JKF Federal Building, Room E-340

Boston, MA 02203

Telephone: (617) 565-9860

 

REGION VI

 

(AR, LA, NM*, OK, TX)

525 Griffin Street, Room 602

Dallas, TX 75202

Telephone: (214) 767-4731

 

REGION II

 

(NJ*, NY*, PR*, VI*)

201 Varick Street, Room 670

New York, NY 10014

Telephone: (212) 337-2378

 

REGION VII

 

(IA, KS*, MO, NE)

City Center Square

1100 Main Street, Suite 800

Kansas City, MO 64105

Telephone: (816) 426-5861

 

REGION III

 

(DC, DE, MD*, PA, VA*, WV)

Gateway Building, Suite 2100

3535 Market Street

Philadelphia, PA 19104

Telephone: (215) 596-1201

 

REGION VIII

 

(CO, MT, ND, SD, UT*, WY*)

1999 Broadway, Suite 1690

Denver, CO 80202-5716

Telephone: (303) 844-1600

 

REGION IV

 

(AL, FL, GA, KY*, MS, NC*,

SC*, TN*)

Atlanta Federal Center

61 Forsyth Street, SW, Room 6T50

Atlanta, GA 30303

Telephone: (404) 562-2300

 

REGION V

 

(IL, IN*, MI*, MN*, OH, WI)

230 South Dearborn Street Room 3244

Chicago, IL 60604

Telephone: (312) 353-2220

 

REGION IX

 

(American Samoa, AZ*, CA*,

Guam, HI*, NV*, Trust Territories

of the Pacific)

71 Stevenson Street, Suite 420

San Francisco, CA 94105

Telephone: (415) 975-4310

 

REGION X

 

(AK*, ID, OR*, WA*)

1111 Third Avenue, Suite 715

Seattle, WA 98101-3212

Telephone: (206) 553-5930

 

 

* Những tiểu bang và vùng tự trị này có chương trình an tòan và sức khoẻ được sự chấp thuận của OSHA (Connecticut và New York chỉ áp dụng cho nhân viên làm việc cho nhân viên khu vực công cộng). Các tiểu bang có chương trình riêng được chấp thuận phải ít nhất đáp ứng được tiêu chuẩn của liên bang.


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn