Đang hút thuốc hay đã bỏ thuốc đều có thể bị suyễn

Những người hút thuốc có nguy cơ bị bệnh suyễn cao hơn 33% so với những người không hút thuốc.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Nghề nghiệp Phần Lan thực hiện trên 1.444 đối tượng trong 30 tháng qua là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy việc hút thuốc gây bệnh suyễn. Cũng theo nghiên cứu này, nguy cơ bị suyễn tăng cao đến 49% ở những người đã từ bỏ điếu thuốc và những người hút thuốc là phụ nữ có khả năng mắc bệnh cao hơn nam giới, với tỉ lệ rủi ro tăng đến 138% ở những người đang hút thuốc và 143% ở những người đã bỏ thuốc. Theo các nhà khoa học Phần Lan, nguy cơ bị suyễn tăng cao ở phụ nữ hút thuốc là do phụ nữ bị tác động nặng nề hơn nam giới khi phải “ngửi khói”. Nghiên cứu nói trên cho thấy phụ nữ dù không hút thuốc vẫn có nguy cơ bị suyễn tăng cao (57%) so với nam giới.

Th. Quyên (Theo BBC)